باد و آتش با هم در جنگل‌های کرخه می‌وزند

رئیس پارک ملی کرخه از وقوع حدود ۲۵ حریق در جنگل‌های این پارک خبر داد.