انسان‌ها نتیجه غفلت و فعالیت‌های مخرب خود در برابر طبیعت راخواهد دید

همزمان با هفته محیط زیست، ادارات کل حفاظت محیط زیست و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم تفاهم نامه همکاری به امضا رساندند.