افزایش غلظت ذرات معلق در هوای تهران طی اردیبهشت‌ماه

مدیرواحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ضمن مقایسه کمیت‌های هواشناسی و آلودگی هوا گفت: طی ۱۰ روز ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری غلظت ذرات معلق نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته افزیش یافت.