آموزش و ترویج فرهنگ محیط زیست در بوستان‌های تهران

همزمان با گرامیداشت هفته محیط زیست کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران با حضور در بوستان‌های لاله، پارک شهر و ساعی نسبت به آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست اقدام کردند.