آسمان تهران قسمتی ابری همراه با وزش باد/ کیفیت هوای ‌پایتخت در محدوده قابل قبول

آسمان صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد در استان تهران و برقراری هوای قابل قبول در ‌بیشتر مناطق پایتخت طی امروز (۶ تیر ماه) ‌پیش‌بینی می‌شود.