راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مقابله با خشکسالی

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با تاکید بر اینکه ما باید برای سازگاری با خشکسالی در کشور برنامه‌ریزی کنیم، گفت: یکی از راهکارهای کوتاه مدت مقابله با خشکسالی، صرفه‌جویی آب است.  ... “راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مقابله با خشکسالی”

ادامه ←