هشدار هواشناسی نسبت به تشدید بارش در ۸ استان

سازمان هواشناسی نسبت به تشدید بارش در ۸ استان و امتناع از کوهنوردی توصیه کرد.