هشدار هواشناسی نسبت به افزایش ارتفاع امواج تا ۳ متر

سازمان هواشناسی نسبت به افزایش ارتفاع موج در تنگه هرمز تا ۲.۵ متر و در دریای خزر تا سه متر هشدار داد و ممنوعیت در شنا را توصیه کرد.