نقش مهم موزه‌های تاریخ طبیعی در آموزش اهمیت محیط زیست به کودکان و نوجوانان

مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی به مناسبت ۲۸ اردیبهشت – روز جهانی موزه‌ها – گفت: روز جهانی موزه‌ها بهانه‌ای برای جلب توجه سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و آحاد مردم به نقش مهم موزه‌ها در معرفی فرهنگ، تاریخ و آموزش و پژوهش تخصصی است.