شکار غیرقانونی بلای جان پرندگان مهاجر

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نوشت: متاسفانه پرندگان در مسیر مهاجرت خود با تهدیدات بسیاری از جمله تخریب و از دست رفتن زیستگاه، شکار غیر فانونی، مسمومیت، برخورد با سازه‌های انسان‌ساز مانند ساختمان‌های شیشه‌ای و کابل‌های انتقال برق روبرو می شوند. تغییر اقلیم هم تهدید اساسی دیگری است.