راهکارهای برخی کشورها در مقابله با کمبود آب

کمبود آب یکی از چهار چالش اصلی برای عدم دسترسی منظم ۲.۱ میلیارد نفر (تقریبا یک سوم جمعیت جهانی) به آب آشامیدنی است. سه چالش دیگر آلودگی، کیفیت و مقرون به صرفه‌بودن است. مهمترین عوامل موثر بر کمبود آب، کشاورزی، تولید انرژی و غذا، اکوسیستم‌های سالم و تقاضای جهانی برای آب شیرین است که منابع تامین‌کننده آنها بسیار مهم هستند. کمبود آب در بسیاری از مناطق به ویژه در آسیا حاد است، زیرا رشد سریع جمعیت، توسعه صنعتی و شهرنشینی، بحران آب را در بزرگترین و پرجمعیت‌ترین قاره افزایش می‌دهد.