تکثیر در اسارت کافی نیست/ ضرورت حفاظت از زیستگاه گورهای ایرانی

به‌دنبال زادآوری گورهای ایرانی در دو استان یزد و سمنان یک متخصص اکولوژی و مدیریت حیات وحش گفت: لازم است به موازات تکثیر در اسارت و معرفی مجدد این گونه به طبیعت، مساله حفاظت از زیستگاه‌ها و مقابله با عوامل تهدیدکننده گورایرانی نیز مورد توجه قرار گیرد.