اطفای حریق یکی از تالاب‌های اقماری پارک ملی دریاچه ارومیه

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده از اطفای حریق در تالاب سولدوز – یکی از تالاب‌های اقماری پارک ملی دریاچه ارومیه – خبر داد.