آسمان کردستان؛ میزبان نیمی از پرندگان شناسایی شده ایران

20 اردیبهشت بنام روز جهانی پرندگان مهاجر نامگذاری شده و نهادهای حفاظتی جهان به این نتیجه رسیده اند که جهان برای حفاظت از پرندگان مهاجر نیازمند اطلاع‌رسانی عمومی است.