احتمال وقوع تگرگ در ۲۰ استان/ افزایش ارتفاع موج تا ۲ متر دردریای خزر

سازمان هواشناسی نسبت به وقوع رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت، خیزش گرد و خاک و احتمال تگرگ در ۲۰ استان و افزایش ارتفاع موج تا ۲ متر دردریای خزر هشدار داد.  ... “احتمال وقوع تگرگ در ۲۰ استان/ افزایش ارتفاع موج تا ۲ متر دردریای خزر”

ادامه ←