تعمیق فرهنگ حفاظت از محیط زیست را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم

وزیر آموزش و پرورش نوشت: بر سیاست آموزش و پرورش در تعمیق فرهنگ حفاظت از محیط زیست، دوستی و احیای زمین تاکید می کنیم.  ... “تعمیق فرهنگ حفاظت از محیط زیست را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم”

ادامه ←

روزی برای اندیشیدن به زمین

انسان، اشرف مخلوقات، حالا به بزرگترین مخاطره برای زمین و آسمان بدل شده است؛ موجودی که تنها به لحظه فکر می‌کند و بهره‌گرفتن هرچه بیشتر از آنچه در اختیار دارد؛ هیچ موجودی در آلوده کردن زمین و آب و هوا، سهم ندارد و شاید نامیدن روزی با عنوان "برای زمین" هدفش وادار کردن بشر به تفکر بیشتر پیرامون محیطی‌ست که تنها متعلق به او نیست.  ... “روزی برای اندیشیدن به زمین”

ادامه ←