گفتگوی چالشی فرونشست زمین (بخش اول: علل و عوامل)

فرونشست زمین ازجمله چالشهایی است که بسیاری از زیست بومهای کشور را تهدید میکند و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این قسمت ابعاد مختلف فرونشست زمین شامل علل و عوامل شکل گیری، اهمیت فرونشست زمین، مناطق بحرانی، تأثیر فرونشست زمین بر محیطزیست و منابع طبیعی، آمار و اطلاعات و پایش آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و در شماره آیند‌‌ه نشریه راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از این چالش بزرگ ملی ارائه خواهد شد.  ... “گفتگوی چالشی فرونشست زمین (بخش اول: علل و عوامل)”

ادامه ←

مهار آتش سوزی جنگل‌های کوه خامی گچساران پس از ۳ روز

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد از مهار آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع ارتفاعات کوه خامی در شهرستان گچساران خبر داد.  ... “مهار آتش سوزی جنگل‌های کوه خامی گچساران پس از ۳ روز”

ادامه ←

اجرای سند خودارزیابی سمن‌های محیط زیستی در کشور

معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سند خودارزیابی سمن‌های محیط‌ زیستی گامی برای توانمندکردن و استاندارد سازی فعالیت آنان است. این برنامه با مشارکت سازمان حفاظت محیط‌ زیست، ادارات کل و اعضای شبکه ملی سمن‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور در ۳۱ استان کشور در دست اجراست.  ... “اجرای سند خودارزیابی سمن‌های محیط زیستی در کشور”

ادامه ←