وقوع سیلاب و رانش زمین مرگبار در اندونزی و تیمور شرقی

در پی جاری شدن سیلاب ناشی از بارش شدید باران و رانش زمین ده ها تن در اندونزی و تیمور شرقی کشته شدند.