هشدار هواشناسی نسبت به وقوع رگبار و وزش باد شدید در نقاط مختلف کشور

سازمان هواشناسی با صدور دو هشدار نسبت به وقوع رگبار و وزش باد در نقاط مختلف کشور هشدار داد.