محیط زیست پایتخت باید به دغدغه ای عمومی تبدیل شود

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: امروز زمان آن رسیده که موضوعات محیط زیستی در کلان شهر تهران به دغدغه و مسئله اصلی مردم تبدیل شود.