لزوم همکاری ۳ قوه برای توقف پروژه‌های فاقد مجوز زیست‌محیطی

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر نقش رییس سازمان حفاظت محیط زیست در جلوگیری از اجرای پروژه‌ها بدون مجوز محیط زیست گفت: اگر سه قوه کمک نکنند، رییس این سازمان به‌تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.