طرح مقابله با حریق در فارس اجرا می‌شود

مدیرکل منابع طبیعی فارس با تاکید بر اهمیت پیشگیری از حریق‌های احتمالی در عرصه‌های منابع طبیعی استان در بهار تابستان پیش رو، از اجرای طرح مقابله با حریق در سه فاز خبر داد.