شبکه بهداشت سریعاً علت بوی نامطبوع گاز در عسلویه را مشخص کند

دادستان عسلویه درباره استشمام بوی نامطبوع در منطقه گفت: درد مردم عسلویه را درک می کنم، من هم شب گذشته این بوی نامطبوع گاز را استشمام کردم.