«سیزده بدر» در خانه بمانیم/ در طبیعت آتش روشن نکنید

یک فعال محیط زیست ضمن توصیه به گذراندن روز طبیعت در منزل، نسبت به خطرات جبران ناپذیر روشن کردن آتش در طبیعت تاکید کرد و گفت: روشن کردن آتش در طبیعت باید طبق اصول ایمنی انجام شود و افراد باید حتما پیش از ترک محل از خاموش شدن کامل آتش اطمینان حاصل کنند.