روند تخریبی کره زمین را معکوس کنیم

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با صدورپیامی به مناسبت روز جهانی زمین بر لزوم احیای زمین تاکید کرد.