خانه‌های محیط زیست در تمامی محلات پایتخت راه‌اندازی شود

رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: ایجاد خانه محیط زیست از جمله پروژه‌های کوچک مقیاس محله‌ای است که به‌خوبی می‌تواند ارتباط بین شهروندان با شهرداری را به عنوان یک نهاد اجتماعی و در راستای اهداف محیط زیستی مدیریت شهری برقرار کند.