توقف رهاسازی آب از سدهای حوضه آبریز به سمت دریاچه ارومیه

رییس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه از توقف رهاسازی آب از سدهای حوضه آبریز به سمت دریاچه ارومیه خبر داد.