توصیه‌هایی مفید برای حفظ محیط زیست در روز جهانی زمین

همزمان با ۲۲ آوریل و روز جهانی زمین شعار “احیای زمین” با تمرکز بر فرایندهای طبیعی، فناوری‌های سبز نوظهور و تفکر خلاق، انتخاب شده تا بتوان اکوسیستم‌های جهان را حفظ کرد.