تعمیق فرهنگ حفاظت از محیط زیست را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم

وزیر آموزش و پرورش نوشت: بر سیاست آموزش و پرورش در تعمیق فرهنگ حفاظت از محیط زیست، دوستی و احیای زمین تاکید می کنیم.