افزایش بیماری‌های عفونی نوظهور با تغییرات کاربری اراضی

روز زمین، روزی برای حمایت از حفاظت محیط‌زیست است و مراسم این روز، برای اولین بار در ۲۲ آوریل (دوم اردیبهشت) ۱۹۷۰ برگزار شد و از آن زمان برگزاری سالانه این مراسم گرامی داشته می‌شود.