استحصال کربنات کلسیم خالص و نانوذرات اکسید کلسیم از پسماند کارخانه قند

پژوهشگران دانشگاه میبد موفق شدند از پسماندهای کارخانه قند، کربنات کلسیم خالص و نانو ذرات اکسید کلسیم با کیفیت بالا استحصال کنند.  ... “استحصال کربنات کلسیم خالص و نانوذرات اکسید کلسیم از پسماند کارخانه قند”

ادامه ←