‌بازگشایی موزه دارآباد

موزه دارآباد با توجه به قرارگیری در مسیر گردشگری منطقه یک در تعطیلات نوروزی میزبان شهروندان است.