۱۱.۵۹ درصد از وسعت کشور« مناطق چهارگانه محیط زیستی» هستند

سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت روز جهانی حیات وحش گزارش داده است که شعار امسال این روز جنگل‌ها و معیشت‌ها؛ پایداری مردم و سیاره زمین است. در کشور ما نیز ۱۱.۵۹ درصد از وسعت کشور به‌عنوان مناطق چهارگانه محیط زیستی تحت مدیریت این سازمان هستند.