کیفیت خوب هوای تهران به لطف باد و باران

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گزارش داده است که درحال‌ حاضر کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول است و به‌دلیل وزش باد و بارش باران پیش‌بینی می‌شود که کیفیت هوا همچنان در شرایط قابل قبول باقی بماند.