کشور بارانی می‌شود

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی به کشور از سه‌شنبه خبر داد.