کاهش هزینه‌های گرمایش زمستانی با کاشت درختان

جنبش جدیدی در ایالات‌متحده و سراسر جهان برای حفظ، کاشت و رشد یک تریلیون درخت تا سال ۲۰۳۰ در حال انجام است و هدف از کاشت این درختان در سراسر جهان چگونگی به‌حداکثر رساندن مزایای آن‌ها برای افراد و حیات‌وحش است که می‌تواند در کاهش تغییرات آب‌وهوایی موثر باشد. درختکاری با طرح احیای جنگل‌ها به دنبال بازگرداندن جنگل‌های آسیب‌دیده از آتش‌سوزی، حشرات و بیماری‌ها اجرا می‌شود و فواید زیادی دارد. ضروری است که پس از آتش‌سوزی، حمله حشرات، بیماری یا تغییرات آب و هوایی این جنگل‌ها در مدت زمان معینی دوباره احیاء شوند.