کاشت 80 نهال توسط کودکان کار و خیابان در پارک طالقانی

همزمان با هفته درختکاری 80 نهال امید و آرزو به دست کودکان کار و خیابان در پارک طالقانی منطقه 3 کاشته شد.