کار هوای اراک و شازند به وضعیت خطرناک کشید

رییس مرکز پایش و کنترل کیفیت هوای کلانشهر اراک گفت: هوای اراک و شازند در وضعیت خطرناک قرار گرفت.