ورود گردشگر به پارک ملی هفتاد قله ممنوع است

مدیرکل حفاظت محیط ریست استان مرکزی گفت: به‌منظور مقابله و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، ورود گردشگر به پارک ملی هفتاد قله ممنوع است.