هشدار هواشناسی نسبت به وزش باد شدید تا ۱۱۰ کیلومتر سرعت

سازمان هواشناسی با صدور هشداری از وزش باد شدید تا خیلی شدید با سرعت متوسط ۶۰ تا ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت تا جمعه (۲۹ اسفندماه) خبر داد.