هشدار هواشناسی نسبت به احتمال وقوع گرد و خاک در ۲۲ استان

سازمان هواشناسی نسبت به نسبت به احتمال وقوع گرد و خاک در ۲۲ استان و افزایش ارتفاع موج تا ۱.۵ متر در خلیج فارس هشدار داد.