هشدارهای صندوق جهانی حیات وحش درباره وضعیت تنوع زیستی در کره زمین

صندوق جهانی حیات وحش در آخرین گزارش خود آمارهای نگران‌کننده‌ای از وضعیت تنوع زیستی در کره زمین منتشر شده که از بین رفتن ۸۵ درصد تالاب‌های جهان و آلودگی عمده اقیانوس‌های دنیا از جمله آن‌ها است.