نواحی بیشتری از سیدنی به دلیل خطر سیل دستور تخلیه گرفتند

با ادامه بارندگی سیل آسا در ساحل شرقی استرالیا و خطر بالقوه جاری شدن سیلاب شدید، نواحی بیشتری از سیدنی دستور تخلیه گرفته‌اند.