نفوذ آلاینده های نفتی به منابع آب، خاک و هوا و تهدید زندگی جانداران

رییس محیط زیست گناوه گفت: آلاینده های نفتی با نفوذ به منابع آب، خاک و هوا زندگی جانداران مختلف را تهدید می‌کنند.