مدیران صنعتی باید از محیط زیست شناخت کافی داشته باشند

به گزارش ایسنا سعید محمودی امروز در بیست و دومین همایش واحدهای صنعتی،معدنی و خدماتی استان تهران که بصورت ارتباط زنده ویدئو کنفرانس با سازمان حفاظت محیط زیست و بصورت ملی و همزمان برگزارشد با بیان اینکه  در این دوره صنایع، معادن و واحدهای خدماتی در ۱۰ گروه بررسی شده اند، گفت: در شهری مانند تهران با جغرافیای کوچک و انبوهی از بار صنعتی که در طول این سال ها رشد کرده است،‌آلودگی به فرض رعایت استانداردها همچنان وجود دارد و تاثیرات زیادی بر محیط زیست می‌گذارد اما در این شرایط سخت برخی واحدهای صنعتی و خدماتی به فکر بهتر کردن شرایط و محیط زیست اطراف خود و به دنبال ایجاد زندگی بهتر برای شهروندان هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فلسفه وجودی و رسالت برگزاری این همایش نیز به موضوع تعهدپذیری و ایفای نقش مسئولیت‌های اجتماعی واحدها در شناسایی و رفع مشکلات و معضلات محیط زیستی  برمی‌گردد، اظهارکرد: هدف و نگاه کلی در برگزاری این همایش توسعه و اشاعه فرهنگ حفاظت محیط زیست، ترغیب برای ارتقای شاخص‌ها و استانداردهای محیط زیستی و تعامل دو سویه در حل مشکلات محیط زیستی در حوزه واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در کنار تقدیر از برگزیدگان این حوزه است.

وی در پایان گفت: امیدوارم روزی برسد که همه واحدها و فعالیت‌ها سبز و همسو با محیط زیست باشد تا جامعه هم به لحاظ رشد و شکوفایی شاخص های محیط زیستی به سمت بهتر شدن و تکامل برود.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، در این دوره از همایش ملی واحدهای صنعتی،معدنی و خدماتی سبز پس از بررسی و ارزیابی ثبت‌ نام‌کنندگان در سطح ملی، پنج واحد صنعت برگزیده سبز، چهار واحد خدمات برگزیده سبز، ۴۲ واحد صنعت سبز، یک واحد معدن سبز و ۱۳ واحد خدمات سبز انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش از مجموع این تعداد در حوزه استان تهران، شرکت نفت پارس، شرکت مترو تهران(پایانه های صادقیه و فتح آباد)، بیمارستان بانک ملی، بیمارستان روانشناسی میلاد شهریارو بیمارستان مهر درمان نیکان به عنوان واحدهای صنعتی و خدماتی سبز در این دوره معرفی شدند همچنین از فعالیت های محیط زیستی بیمارستان میلاد تهران قدردانی شد.