لزوم افزایش قدرت پردازش اطلاعات در سازمان هواشناسی

وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به اینکه نیاز است قدرت پردازش اطلاعات در سازمان هواشناسی تقویت شود، گفت: مجوز جذب نیروی انسانی جدید در این سازمان دریافت شده است.