شکوفه های بهاری همدان

زیبایی های بهار در نگاه اول شکوفه درختان و سبزی جوانه گیاهان را به خاطر می‌آورد. آسمان آبی خوشرنگ و زمین رنگارنگ از چمن و گل ها. نم نم باران بهاری که زمین را خیس می‌کند و رنگ و بویی تازه و شفاف به همه چیز می دهد. صدای شاد پرندگان، صدای باران،نوای خوش رودخانه ها در طبیعت سرشار از امید و شادی، احساس سرزندگی و شروع دوباره زندگی است. بهار به یاد ما می‌آورد سرما و بی برگی پایان نیست. زندگی دوباره می‌آید و همه چیز سبز و زیبا می شود.