شکار غیرقانونی فیل‌ها را به خطر انقراض نزدیک‌تر کرده است

تجارت عاج، نابودی زیستگاه‌های حیاتی و درکی عمیق تر از بیولوژی فیل‌ها به آشکار شدن این موضوع کمک کرده است که فیل های آفریقا بیش از آنچه تصور می‌شد در معرض خطر انقراض قرار دارند.