«دوستی با محیط زیست» برای بچه‌ها

مجموعه کتاب‌های «دوستی با محیط زیست» نوشته طاهره شاه‌محمدی با تصویرگری ساناز کریمی در شش جلد منتشر شد.