درباره مهم‌ترین زیستگاه یوزپلنگ آسیایی چه می‌دانید؟

ذخیره‌گاه زیست‌کره توران از سال ۱۳۵۱ در سطح ملی در سه طبقه پارک ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تحت حفاظت سازمان محیط زیست مدیریت می‌شود. این ذخیره‌گاه میزبان یکی از نادرترین گونه‌های جانوری یعنی یوزپلنگ آسیایی است ‌که در حال حاضر تنها محدود به مناطق خاصی از ایران است.